Jelle Smael

Advocaat ondernemings- en insolventierecht

Jelle Smael is sinds 2013 advocaat. Hij houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin. Een bijzondere focus heeft hij op het insolventierecht. Alle vraagstukken die kunnen spelen rond een faillissement, surséance van betaling, WHOA of buitengerechtelijk akkoord worden door Jelle behandeld, daarbij leunend op inmiddels jarenlange ervaring opgedaan als curator en bewindvoerder. Zijn incassopraktijk sluit hier mooi op aan.

Jelle heeft een bijzondere affiniteit met de vastgoedbranche, waar hij met name adviseert en procedeert op het gebied van het huurrecht.