Richard Avezaat

Advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht, bouw en vastgoed

Richard Avezaat heeft na zijn beëdiging als advocaat in 2001 al snel gekozen voor het ondernemingsrecht. Hij houdt zich bezig met advisering en – als het niet anders kan – procederen over samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersovereenkomsten, overnames, financieringen en zekerheden.

Over Richard Avezaat

Sinds 2002 wordt Richard ook benoemd als curator in faillissementen en bewindvoerder in surséances van betaling. Als logisch gevolg adviseert en procedeert hij ook over alle zaken die rondom insolventie spelen. U kunt bij hem terecht voor doorstartscenario’s en herstructureringen. Richard is lid van specialisatievereniging INSOLAD.

Richard heeft een bijzondere focus op de vastgoedbranche, waarbij hij met name adviseert over samenwerkingsverbanden en deelnemingen, financieringen en zekerheden.