Rechtsgebied

Incasso, beslag en uitwinning

Hulp bij wanbetaling

Debiteuren die niet betalen, geldleners die hun afspraken niet nakomen. Bijna elke ondernemer wordt er wel mee geconfronteerd. De advocaten van Actis staan klaar om u hiermee te helpen. Soms is een vriendelijke sommatie voldoende, soms moet er hard doorgepakt worden. De advocaten van Actis leggen in dat kader regelmatig beslagen of pakken op andere manieren door zodat uw debiteur alsnog tot betaling overgaat. In overleg met u stemmen we de aanpak af. Daarbij winnen wij ook zekerheden, zoals pandrechten op debiteuren, voorraden etc., voor u uit.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten: mr. Richard M. Avezaat (+31 (0) 6 52 61 50 13) of mr. Jelle Smael (+31 (0) 6 – 21 94 82 04).